Eguzki Sistemaren Esplorazioa

In Glogpedia

by mariaestevez56
Last updated 7 years ago

Discipline:
TOP Glogs

Toggle fullscreen Print glog
Eguzki Sistemaren Esplorazioa

1- Apolo 112 - Voyager3 - Sputnik 1/2/34- Teleskopioak

SPUTNIK 1

VOYAGER

Gizakiaren interesa eguzki sistemarekiko antzinatik egon da gurekin. Interes hau piztu zen gizakiak ikusi zuenean ez zeudela bi izar baino gehiago eta gainera, mugitzen zirela. Mende askotan zehar beren informazio iturri bakarra begiek ikusten zutena zen; eta ikusgarria dira lortu zituzten teoria guztiak inolako tresneriarik izan gabe. 1609.urtea Astronomian oso urte garrantzitsua izan zen; Galileo Galileik lehenengoz erabili zuen teleskopioa eta horrek gizakiaren begiarekin ikusi ezin ziren hainbat gauza ikustea ahalbidetu zien. Ordutik eguzki sistema eta espazioa esploratzeko erabiltzen diren baliabide guztiak hobetuz joan dira.

Eguzki sistema esploratu

EGUZKI SISTEMAREN ESPLORAZIOA

APOLO 11

SPUTNIK 2

SPUTNIK 3

María Estévez eta Nerea Fernandez

TELESKOPIOAK


Comments

    There are no comments for this Glog.