Edat Antiga

by edatantiga
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Edat Antiga

EDAT ANTIGA

Esquema de la societat de l'Antic Egipte

Arpa d'Ur

Lira

Llaüt

Flauta

Entre els animals de cria el porc era molt important, també es menjava molt carn de res i xai.Els egipcis preferien les aus silvestres o les de cria. Els cereals eren objecte de grans cultius en les fèrtils terres de la vall del riu Nil, les verdures i llegums.El regim del egipcis era variat i ben equilibrat. Els rics i els privilegiats tenien una dieta amb molta més carn, els més pobres es conformaven amb una dieta de cereals llegums i verdures.

Top 10 invents Edat Antiga:1. La moneda2. El cargol d'Arquimedes3. La palanca4. Rellotge de sol5. Embarcacions de vela6. La balança7. El got8. L'àbac9. El vàter10. La cullera


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.