Next-Gen

Early Development and Agraculture

by You,
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Early Development and Agraculture

Dize sonlarındaki iki ses (harf) benzerliğine “tam uyak” denir. Tam uyak, tam ses değerindedir. Tam uyağı oluşturan seslerin biri ünlü biri ünsüzdür. Ancak üzerinde uzatma işareti bulunan “â, û, î” sesleri ile yapılan uyaklar da tam uyak kabul edilmektedir. Çünkü uzatma işareti bulunan sesler tam ses sayılmaktadır.

Dize sonlarındaki iki ses (harf) benzerliğine “tam uyak” denir. Tam uyak, tam ses değerindedir. Tam uyağı oluşturan seslerin biri ünlü biri ünsüzdür. Ancak üzerinde uzatma işareti bulunan “â, û, î” sesleri ile yapılan uyaklar da tam uyak kabul edilmektedir. Çünkü uzatma işareti bulunan sesler tam ses sayılmaktadır.

Tam Uyak (Kafiye)

Bütün sevgileri atıp içimdenVarlığımı yalnız ona verdim benElverir ki bir gün bana derindenTa derinden bir gün bana “gel” desin

Bir dalda iki kiraz Biri al biri beyaz İlâhi Kadir Mevlâm Güzelini bize yaz

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardakSerpilen aydınlıkta dalların arasındanBüyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zamanSessizlik dokunuyor bir yerde yaprak yaprak

Çiçek ülkesinden girerken yazaÖrer her doğan gün bir altun koza


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.