EAL1

In Glogpedia

by pvilardell
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Training/PD
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
EAL1

Evolució de noves formes de tecnologia

Es poden considerar tres grans tipologies que teoritzen sobre la formació a distància.

Síntesi

e-Learning

Què és?

Teories sobre e-Learning

Segons els vincles comunicatius que s'estableixen entre l'estudiant i el docent

I el futur?

Segons el paper de l'estudiant: el protagonista és l’estudiant, la seva autonomia i el seu aprenentatge

Segons les infraestructures necessàries per facilitar l'acte educatiu

Holmberg, Keegan i Perraton

Peters, el Fordisme, Neofordisme i Postfordisme

Wedemeyer, Moore i Knowles

Definició de nous rols comunicatius entre el docent i els estudiants

Introducció de noves plataformes educatives: Flipped Classrooms, PLE, MOOCs

Pere Vilardell i Roca

1

3

2


Comments

    There are no comments for this Glog.