Next-Gen

e_distancia e_learning e_obert

by NATALIA1985
Last updated 4 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
School Wiki/Webpage
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
e_distancia e_learning e_obert

CONNECTIVISME: Tª d'aprenentatge desenvolupada per G. Siemens que es basa en l'anàlisi de les limitacions del conductisme, el cognitivisme i el constructivisme, per a explicar l'efecte que la tecnologia ha tingut sobre la manera en què actualment vivim, ens comuniquem i aprenem en la xarxa.

Ensenyar i aprendre en líniaMaster Educació y TICsNatalia García Catalá

educació en obert,e-learning,educació a distància

Educació en obert: modalitat d’aprenentatge basada en l’accés lliure i gratuït a continguts educatius. Promou la construcció col•lectiva de coneixement per mitjà del treball col•laboratiu d’un gran nombre de persones interactuant en xarxa.

e-Learning: es basa en la utilització de mitjans i dispositius electrònics com a eines per millorar l'accés a la formació, la comunicació i la interacció que faciliti l'adopció de noves formes d'entendre i desenvolupar l'aprenentatge" (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera, 2012.)

Conclusió:“Educació i TICs impliquen una nova forma d'ensenyar i aprendre. Un aprenentatge col·laboratiu a través de la xarxa, on docents i alumnes viatgen junts creant un verdader espai d'aprenentatge”

“El verdader repte de l’educació és preparar persones per al futur, preocupant-se més pel viatge i pel procés que pels resultats” (R. Gerver)

“A la societat d’Internet, el més complicat no és navegar, sinó saber on buscar , el que es vol trobar i què fer amb el que es troba. I això requereix EDUCACIÓ”(M. Castell)

LES TICs EN L’EDUCACIÓ

PLE (Personal Learning Environment)

"El problema essencial no és tant si usar o no les eines , com la perspectiva i la finalitat amb què s'usen" Benito (2009)

Educació a distància: té lloc en diferents temps i en diferents llocs i els estudiants trien quan i on aprendre i quan i on accedir als materials didàctics.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.