e-bankarstvo

by EnaVlahov
Last updated 3 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
e-bankarstvo

Smart-kartica je kartica u kojoj se nalazi ili mikroprocesor i memorijski čip ili samo memorijski čip s neprogramabilnom logikom.

Token je uređaj koji se ustupa klijentu na privremeno korištenje prilikom registracije za uslugu Internet bankarstva.

npr. brojevi kreditnih kartica, nalozi za transfere i slično

Prije korištenja bilo kakve usluge internetskog bankarstva ili obavljanja transakcije, potrebno je autorizirati se.

Za Internet bankarstvo posebno je važan visoki stupanj zaštite podataka.

E-bankarstvo

Prednosti:-jedan klik i ne čekaš u redu-24 h dnevno- E-banking & M-banking, SMS info-moderan način poslovanja bez odlaska u banku-ušteda vremena

Internet bankarstvo, ponekad zvan on-line bankarstvo, koristi Internet kao kanal distribucije po kojem se vrši bankarska aktivnost.

Savjeti:-Nikada ne dijelite svoj korisnički račun s drugima!-Redovito mijenjajte lozinke i neka budu dužine barem 10 znakova-Ne šaljite nikom podatke kreitnoj ili debitnoj kartici odnosno PIN-u.

Izradila:Ena Vlahov 4.b


Comments

    There are no comments for this Glog.