Dysleksja

In Glogpedia

by mbaczynski562cdb7eede89
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
Dysleksja

Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.

Dysleksja

Objawy

Co to jest?

Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane, choć wykryto i opisano liczne cechy różniące dyslektyków od nie-dyslektyków, takie jak inny rozkład aktywności części mózgu w czasie wykonywania prostych zadań językowych. Są to o tyle istotne informacje, że jednoznacznie potwierdzają, że dysleksja to zjawisko o podłożu biologicznym. Istnieją wyniki badań sugerujące, że dysleksja może obecnie występować częściej niż w przeszłości, w związku ze zmianą diety przeciętnego dziecka.

Przyczyny

-problemy z orientacją kierunkową (mylenie, gdzie prawo, gdzie lewo),-nieustalona dominacja jednej strony ciała (dziecko jest oburęczne albo praworęczne, ale przez dziurkę patrzy lewym okiem, nastawia lewe ucho),-zaburzenia uwagi, pamięci (nie może zapamiętać dni tygodnia, pór roku),-niesprawność ruchowa, w tym manualna, zwłaszcza u chłopców: kłopoty z zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, myciem rąk, jedzeniem za pomocą sztućców, utrzymaniem równowagi, nauką jazdy na rowerze, grą w piłkę-“małpi chwyt”, za mocne lub za słabe przyciskanie ołówka,-nadruchliwość, impulsywność, niezrównoważenie emocjonalne,-trudności w budowaniu z klocków, układaniu puzzli,-notoryczne przekręcanie wyrazów i wady wymowy (dziecko sepleni, nie wymawia “r”, jąka się),-zapisywanie liter od prawej do lewej lub w odbiciu lustrzanym, zmienianie przedrostków i przyimków, przestawianie głosek, przekręcanie słów.

Dysleksja jest nieuleczalna, ale można znacznie poprawić zdolności dziecka i sprawić, że nie będzie wyróżniać się na tle rówieśników. Pomagają wizyty w poradniach, gdzie terapeuci pracują z dyslektykami. Ważne jest to, by w proces włączyli się też rodzice i podobne ćwiczenia wykonywali z dziećmi w domu.Dostępne są różnego rodzaju programy komputerowe, które pomagają w terapii. W wyjątkowo zaawansowanych przypadkach możliwe jest farmakologiczne wspomaganie leczenia dysleksji.

Leczenie

Glog by: Michał Baczyński IB


Comments

    There are no comments for this Glog.