Dušik, N

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Dušik, N

Dušik, N By Marija Škof

?

?

D. Rutheford

Izvor: http://www.pse.pbf.hr/hrvatski/_elementi/n/spojevi.html

Atomski broj: 7Relativna atomska masa: 14,00674Naziv na hrvatskom: DušikInternacionalni naziv: NitrogeniumOksidacijska stanja: -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, [5]Talište / Vrelište (K): 63,29 / 77,4Elektronegativnost: 3,04 / 7,3 eVKonfiguracija zadnje ljuske: 2s22p3Element je: NemetalSpada u grupu: 15 / VaSpada u skupinu: Dušikova skupina

Dušik je otkrio 1772. godine D. Rutheford u Edinburghu, Škotska. Dušik je bezbojan plin bez mirisa (N2) koji je uglavnom nereaktivan pri normalnoj temperaturi. Ima ekstenzivnu anorgansku i organsku kemiju. Dušikovi spojevi se koriste kao gnojiva, kiseline (HNO3), eksplozivi, plastike, boje itd.

Također nitrogen, bezbojan plin bez mirisa i okusa, nešto lakši od zraka, slabo topljiv u vodi. U prirodi se pojavljuje pretežno (99%) u elementarnom stanju, kao sastojina zraka (kojeg sačinjava 4/5 po volumenu), u vulkanskim ekshalacijama, u mnogim mineralnim vodama i dr. Vezan dolazi u prirodi u obliku nitrata (npr. u čilskoj salitri) i nitrita, u amonijaku i amonijskim solima, a najčešće u mnogim organskim spojevima, osobito u životinjskim i biljnim bjelančevinama. Dušik se dosta teško spaja s drugim elementima; ne gori niti podržava gorenje iako se pod pogodnim okolnostima može spojiti s kisikom u dušik-oksid (NO)

Video: http://www.youtube.com/watch?v=YbI9XP14FHQ


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.