DNA

In Glogpedia

by bilgek
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Genetics

Toggle fullscreen Print glog
DNA

DNA

Deoksiribonükleik asit veya DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir

Genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır.

Kimyasal olarak DNA, nükleotit olarak adlandırılanbasit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. Bu polimerlerin omurgaları, ester bağları ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından meydana gelir. Bu iki iplik birbirlerine ters yönde uzanırlar. Her bir şeker grubuna baz olarak adlandırılan dört tip molekülden biri bağlıdır. DNA'nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar.

Adli bilimciler, bir suç mahalinde bulunmuş kan, deri, tükürük veya saçta bulunan DNA'yı kullanarak bir suçlunun kimliğini belirleyebilirler. Bu işleme genetik parmak izi çıkarma veya genetik profilleme denir.DNA ayrıca aile ilişkilerini belirlemek için de kullanılır.

Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Ökaryot canlılar DNA'larını hücre çekirdeği içinde bulundururken prokaryot canlılarda DNA, hücre sitoplazmasında yer alır.


Comments

    There are no comments for this Glog.