Dinko Šimunović

In Glogpedia

by VIdVUkovac
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Dinko Šimunović

Dinko Šimunović

(Knin, 1. rujna 1873. - Zagreb, 3. kolovoza 1933.)

"Dinko Šimunović još je jedna od osoba koju možemo staviti na popis najvećih hrvatskih književnika koji su nekada živjeli i ostavili nam u naslijeđe svoja najveća djela kojim obogaćujemo svoj intelektualni život."

Poznata djela-"Mrkodol"-"Đerdan"-"Mladost"-"Alkar"-"Tuđinac"-"Porodica Vinčić"-"Duga"-"Sa Krke i Cetine"-"Muljik"-"Marica ili Mary Jane"-"Kukavica"

Dinko Šimunović rodio se 1. rujna 1873. godine u Kninu. Smatra se kako je djetinjstvo proveo u Koljanima, selu u Cetinskoj krajini blizu Vrlike, što se smatra da je imalo itekako utjecaja na sva njegova djela koja su kasnije nastala, a to se moglo vidjeti po velikom broju motiva, likova i cjelovitih književnih sadržaja, koji su proizašli iz tog kraja.Njegovo školovanje bilo je vezano uz očevu karijeru, stoga se može reći kako je krenuo njegovim stopama te tako završio učiteljsku školu.Nakon završetka škole, svoj posao počeo je obavljati u mjestima Dalmatinske Zagore poznatim kao što su selo Dicmo i Hrvace.Sve ono što je prije radio prethodilo je njegovoj književnoj karijeri. Naime, kao književnik prvi put je bio prepoznat kad se istaknuo svojim radovima i člancima. 1909. godine premješten je u Split gdje je radio u Obrtničkoj školi, gdje je ostao do svog umirovljenja. Prvo značajnije djelo treba spomenuti “Tuđinca” što je napisao 1911. godine. Veliku pozornost kritike privukao je nedovršenom pripovješću “Mrkodol” u zadarskom Lovoru, nakon čega se ubrzo uvrstio u vodeće noveliste hravtske moderne.Ostao je poznat po pripovjetkama, romanima i feljtonima. Posebno treba izdvojiti prozu iz Dalmatinske Zagore koja se smatra impresivnom i slikovitom s jakim epskim i tananim lirskim portretima. Pojedine njegove novele smatraju se vrhunskim ostvarenjima u hrvatskoj kniževnosti.

Hiperlinkovi:

http://www.lektire.hr/autor/dinko-simunovic/

http://hr.wikipedia.org/wiki/Dinko_%C5%A0imunovi%C4%87

http://www.zivotopis.hr/biografija/dinko-simunovic/


Comments