Digital Storytelling

by eliaustr
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writing
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Digital Storytelling

Títol original: Pumpkin soup Autora i il·lustradora: Helen CooperPrimera edició, octubre de 1998Traducció catalana de Teresa Farran Editorial: Juventud

de

- Imatges ajuden a la comprensió del text - Ús d'onomatopeies que fan de la lectura més divertida - Les imatges permeten a l'infant anticipar-se, fer inferències - Coherència entre el text i la imatge

Relació text-imatge

La resolució de conflictes, el treball en equip, posar-se al lloc de l'altre, el valor de l'amistat són alguns dels temes que es tracten al llibre. Ajuda a l'infant a comprendre la realitat que l'envolta.

L'inici i el final

- El començament de la història ens situa en un context determinat, ens presenta uns personatges de manera que motivadora, provocant les ganes de saber què passarà a continuació. - Final obert, l'última pàgina del llibre no té text, deixant que cada infant sigui qui descideixi com acaba.

Referència bibliogràfica

Breu resum de la història

L'activitat és divideix en dues parts; Lectura del llibre amb tot el grup. Espai a l'inici i al final de conversa (hipòtsesis inicials, comentar aspectes destacats). Objectiu: gust per la lectura, moment afectiu entre adult i infant, treballem el respecte, l'escolta i l'atenció. Identificar les onomatopeies que apareixen a la història i les diferents formes del text. Pensar-ne d'altres que no apareguin en el llibre. Objectiu: familiaritzar els infants amb diferents estils textuals i recursos literaris com ara les onomatopeies.

.

.

Your text here

Your text here

Proposta d'activitat per a infants de P4

La temàtica


Comments

    There are no comments for this Glog.