Diari de la Resistència

In Glogpedia

by LaiaPi
Last updated 5 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Games & Activities

Toggle fullscreen Print glog
Diari de la Resistència

• A veure els videojocs com una eina educativa i no únicament des de la vessant lúdica. Si s'aprofiten bé les seves potencialitats, el videojoc pot ser un material didàctic molt útil a les aules. Només cal fer veure a aquells que no hi creuen que és un material didàctic molt ric del qual se'n pot treure molt de suc.• A crear videojocs utilitzant eines com el Twine, el Kodu, l'Stencyl o l'Scratch. Conèixer i saber utilitzar aquestes eines m'ha permès passar de ser consumidora de videojocs a ser-ne també productora, un pas que també es pot fer amb els alumnes de Primària i ampliar així el ventall de possibilitats que ofereixen els videojocs en l'àmbit educatiu. • He ampliat el meu ventall de tipologies i gèneres de videojoc, fet que m'ha ajudat a identificar-los millor i a saber triar més bé quin tipus de videojoc és més adequat en cada situació. • He fet un breu tast d'alguns serious games, que poden ser molt útils per a tractar temàtiques específiques a l'aula de Primària. Hi ha molts tipus de videojocs educatius, només cal conèixer-los i triar aquell que ens sigui més útil per a allò que volem treballar.• He descobert que tot i que no em considerava videojugadora habitual, amb els coneixements que tinc com a usuària esporàdica de videojocs sóc capaç de crear el meu propi videojoc al servei d'allò que vulgui treballar amb els alumnes. • He canviat el concepte que tenia dels videojocs i n'he vist la utilitat des de la vessant educativa, que potser inicialment no veia tan clarament. Els videojocs poden ser una gran eina educativa, només cal saber-ne treure el suc per aprofitar tot allò que ens poden oferir.

Què he après?

Videojocs i Educacio

• Més varietat de videojocs educatius per tenir una bona font de recursos on acudir per quan els necessiti. La limitació de temps només n'ha permès veure uns quants, però potser hagués estat bé saber on podem trobar-ne més per poder-los investigar i provar pel nostre compte.• Més aplicacions pràctiques per veure a partir d'exemples concrets l'ampli ventall de possibilitats didàctiques que ofereixen els videojocs. Sé que en té moltes, però potser hagués estat interessant veure'n més exemples per conèixer-ne les seves múltiples utilitats.• Treballar a partir d'un cas concret real de l'escola fent servir un videojoc per tal de veure com es pot treballar un mateix contingut, projecte o temàtica des de diverses perspectives fent servir com a eina didàctica els videojocs.

Diari de la resistència

Què m'hauria agradat aprendre?

• El plantejament de l'assignatura com un videojoc en si mateixa, que ens ha permès avançar en els continguts superant missions com a clans per aribar fins al repte final. Ha estat original, motivador i molt significatiu.• El descobriment de l'ús didàctic que tenen els videojocs a l'aula que permeten als alumnes no només jugar-hi, és a dir, ser-ne consumidors, sinó també produir-ne per tal de crear els seus propis videojocs.• El Twine, l'aplicació que més m'ha agradat de totes les que hem vist per totes les possibilitats que ofereix, no només a nivell d'imatge, sinó també de text i d'audio. És de fàcil utilització, té múltiples aplicacions i tot i que no és visualment tan atractiva com d'altres eines per crear videojocs, reuneix moltes característiques per crear bons videojocs educatius: fomenta la creativitat, la capacitat de decisió i permet crear històries personalitzades i adaptades als alumnes.• Les ganes que se m'han despertat de seguir aprofundint més en els videojocs per conèixer-ne de nous i per investigar millor com funcionen els que hem treballat a classe.

• La part de l'univers alternatiu perquè tot i que ha estat divertit crear el nostre propi personatge i el nostre propi espai personalitzat, no ho hem treballat des d'una vessant educativa, o potser jo no n'he sabut veure la seva aplicabilitat a l'escola. Potser si n'haguéssim contextualitzat la seva utilització a l'aula hagués estat més útil per veure com es pot treballar des de l'escola i quina pot ser la seva funcionalitat.• La tasca dedicada a conèixer la història dels videojocs. És cert que pels que no som videojugadors ni coneixem massa aquest món com jo està bé per situar-nos, però potser és una part massa teòrica que estaria bé dedicar-la a fer més pràctica tenint en compte que el temps de l'assignatura és molt just.

Plantejarl'assignatura com un videojoc des del principi fins al final ha estat un dels grans encerts de l'assignatura. Tal i com ja va passar l'any passat, la gamificació, ha afavorit la motivació i la implicació des de l'inici en què se'ns va presentar l'assignatura a partir d'un vídeo i d'una història que ens ha anat plantejant missions i que ens ha enganxat a tots fins al repte final. Presentar els continguts de manera atractiva a partir d'un centre d'interès com ha estat la lluita contra la UdG per salvar la videojugadora ha permès cridar l'atenció, centrar el nostre interès i fer-nos formar part d'una història de la qual tots ens n'hem sentit part.La gamificació de l'assignatura ha contribuït un cop més a oferir un caràcter lúdic i dinàmic a les classes, on s'han anat introduïnt continguts sempre lligats a la història principal. Sense dubte, aquesta presentació i organització de l'assignatura ha permès un clima distès, ha millorat la relació professor-alumnes, ha incrementat la motivació dels estudiants, ha despertat les ganes d'aprende i ens ha implicat a tots en les sessions des de l'inici fins al final. De nou, un gran encert!

Em quedo amb...

La gran aportació que m'emporto de l'assignatura és que m'ha fet veure i m'ha convençut de la utilitat dels videojocs en l'àmbit educatiu. Reconec que inicialment veia els videojocs més des d'una vessant lúdica i d'entreteniment, però amb el treball fet he pogut comprovar que en realitat són una gran eina didàctica amb múltiples possibilitats i funcionalitats. Els videojocs afavoreixen el desenvolupament de capacitats motores, espacials i cognitives, plantegen situacions que necessiten ser resoltes i potencien la capacitat de reacció, el poder de decisió i la reflexió i el sentit crític. Afavoreixen també la interacció entre iguals, el treball col·laboratiu i la socialització entre alumnes. La gran varietat de videojocs en l'àmbit educatiu permeten un ampli ventall de possibilitats per treballar tant la memòria com l'observació, el càlcul i també la vessant més creativa dels alumnes. Per aquest motiu, tot i que encara no són un recurs massa utilitzat a les escoles, cal potenciar-lo i aprofitar la bona acceptació que tenen entre els més petits per tal de treure'n tot el suc i aprofitar-ne totes les seves possibilitats.

Valoració global

Gamificació

Del que hem fet eliminaria...

TWINE


Comments

    There are no comments for this Glog.