Destillatie

by Gysen
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Destillatie

Destillatie is een scheidingstechniek, waarbij meerdere stoffen van elkaar worden gescheiden, op basis van verschil in kookpunten. Als de vloeistoffen in de destillatiekolf verschillende kookpunten bezitten, zal de vloeistof met het laagste kookpunt als eerste overgaan in de gasfase. In het mengsel blijft dan de vloeistof achter met het hoger kookpunt. Dit noemt het residu.

Na de verdamping van een vloeistof, wordt de damp omhoog getransporteerd door een speciale kolom, de destillatiekolom.Hier wordt de damp gecondenseerd. Condensatie wil zeggen dat een gas wordt afgekoeld, zodat het weer een vloeistof wordt. Deze vloeistof stroomt weg via de Vigreux-kolom in een erlenmeyer. Deze eindvloeistof noemt het destillaat.De scheiding is compleet!

Opstelling

Destillatie

Wat is het?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.