Deeltjesmodellen doorheen de tijd

by DriesDops
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Deeltjesmodellen doorheen de tijd

Deeltjesmodellen

Dankzij de vooruitgang van de technologie op technisch vlak, kon men excatere apparatuur uitvinden. Zo heeft de kathodestraalbuis het atoommodel volledig veranderd!

J.J. Thomson zag dat als hij elementen in de kathodestraalbuis liet lanceren, ze telkens naar de plaat met de negatieve plaat vielen. Hierdoor moest er dus wel iets negatief in het atoom zitten! Hij noemde dit deeltje het elektron.Hij stelde tevens ook voor om het deeltjesmodel aan te passen naar de gekende 'krentenbol'.

Dalton had dezelfde denkwijze als Democritus. Hij stelde ook voor dat elementen bestonden uit kleine deeltjes, genaamd atomen. Hij stelde ze ruimtelijk voor in de vorm van een massieve bol. Ook stelde hij dat elk element gekarakteriseerd wordt door de massa van het atoom.

Democritus dacht dat men stoffen oneindig keer in twee kon delen.Hieruit kon hij verklaren dat de dingen rondom hem bestonden uit kleine, ondeelbare deeltjes. Hij noemde deze deeltjes 'atomos'.

Daarna kwam Rutherford op te proppen. Hij verklaarde met zijn goudfolie-experiment dat het atoom vrijwel leeg moest zijn. Hij opperde ook dat de elektronen in vrije banen rond het atoom moesten cirkelen.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.