De vestindiske øer af Jacob og Christian

In Glogpedia

by eleverne
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
De vestindiske øer af Jacob og Christian

Slaverne på de Vestindiske øer levede et utrolig hårdt liv. Selvom at Danmark forbød handelen med slaver, blev selve slaveriet opretholdt. Presset for slavernes frigivelse voksede imidlertidlig, og i 1847 bliver det afgjort, at alle børn af slaver fra 1859 skal fødes frie. Men de fortsatte slaver var stadig utilfredse. De forlangte frihed, og i 1848 kom der oprør på Sankt Croix. Slaverne vandt deres frihed da general guvernør Peter von Scholten undlod at stoppe oprøret. I stedet erklærede han alle slaverne for frie. I perioden efter 1848 blev de Vestindiske øer præget af økonomisk dårlige tider og gav til sidst Danmark underskud. Efter 1860´erne begyndte overvejelserne om at sælge øerne. Danmark og USA nåede til enighed om betingelserne for et salg i 1916. Efter en dansk folkeafstemning i 1917 blev øerne solgt til USA for knap 100 millioner kroner (25 millioner dollar). Befolkningen på øerne blev ikke spurgt. Øerne hedder i dag US Virgin Islands.

Koloniseringen

1672 - Sankt Thomas i dansk besiddelse1718 - Sankt Jan1733 - Sankt Croix1847 - Alle slaver fra 1859, fødes frie1848 - Oprør på Sankt Croix1917 - Øerne bliver solgt til USA

Midt i 1600-tallet begyndte Danmark at sejle ned til de Vestindiske øer. Men det var først nogen år efter i 1672 at de begyndte at blive koloniseret. Danmark så mange fordele ved at kolonisere sig på de vestindiske øer da de var fulde af ressourcer og varer, som tobak, sukker og kaffe. Desuden var øerne gode steder hvor deres slaver kunne arbejde og bo.

Slaverne

Langt de fleste mennesker, som boede på øerne var slaver. De var inddelt i t0 grupper: busalerne, dem fra Afrika og kreolerne, dem der blev født på øen.

Links

-http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder-http://www.rejsefortaelling.dk/vestindien_3_peter_von_scholten/

De Vestindiske Øer

Øernes udvikling

Tidslinje

Trekantshandelen

Peter von Scholten


Comments

  • eleverne 8 years ago

    eleverne's avatar

    God informativ tavle- fint klip i får vist og godt I har tidstavle med. Man er nødt til at se det lille klip for at forstå, hvad trekantshandel er.
    Jeres tavle er sat godt op og er overskuelig og ganske velvalgt med farver osv i forhold til indholdet