De l'Avanguarda a la Guerra Civil

In Glogpedia

by albioljulia56bc3be24c5a3
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture
Grade:
10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
De l'Avanguarda a la Guerra Civil

Futurisme→ Moviment nascut el 1909 amb la publicació del Manifest futurista de Filippo Tommaso Marinetti (que buscava un art que trenqués amb el passat i que s’anticipava cap el futur).→Va exaltar l’esperit de la vida moderna. La màquina i la velocitat es van convertir en els símbols de la civilització tecnològica que s’acostava. →En la literatura, la poesia va ser el gènere més destacat. →Se suprimien adjectius, les paraules es deixaven en llibertat, s’eliminaven els signes de puntuació… per tal d’aconseguir dinamisme i velocitat expressiva

De l'Avanguarda a la Guerra Civil

Cubisme→Nascut a les arts pictòriques, on es feien quadres basats en figures geomètriques→ Va tenir el seu moment més intens entre 1907 i 1914.→Considera l’inici de l’art abstracte.→ En la literatura, va suposar una nova atenció de l’aspecte gràfic dels textos, el paper dels espais en blancs, de la tipografia…→Principal creador: Guillaume Apollinaire. Va inventar el caligrama, que va donar pas a la poesia visual.→Màxim exponent català: Joan Brossa

Surrealisme→Foix introdueix el surrealisme a Catalunya.→Intenta captar el món dels somnis i del subconscient, ja que es considera més autèntic que el món real. → Escriptura automàtica: no influència de les idees i valors tradicionals.→Les obres surrealistes són representades com imatges il·lògiques, introduint una narració de somnis i al·lucinacions.→Foix:→ Joan Brossa

Joan Salvat- Papasseit

→ Neix al 1894.→ Escriptor barceloní conegut com a poeta de l’avanguarda→Comença publicar diversos articles periodístics en els que defensava la lluita contra les injustícies socials i denunciava la crueltat de la guerra entre els pobles d’Europa→Als 27 anys s’introdueix als moviments d’avanguarda.→ Influència del Cubisme i sobretot del Futurisme (exalta la lluita, l’heroisme, la velocitat…)→ Cada cop utilitza les tècniques avanguardistes amb més moderació.

Dadaisme→Cal buscar les arrels del dadaisme en els sentiments antibèl·lics de la societat que provoca la Primera Guerra Mundial.→ Es mostren crítics davant la burgesia, en tots els aspectes (polític, artístic i vital)Personatges importants→ →Principal creador: Guillaume Apollinaire. Va inventar el caligrama, que va donar pas a la poesia visual.→Màxim exponent català: Joan Brossa

Per fer un poema DadaistaAgafi un diari.Agafi unes tisores.Esculli al diari un article de la longitud que comptadonar-li al seu poema.Retalli l'article.Retalli de seguida amb cura cadascuna de les paraules queformen l'article i posales en una bossa.Sacsegi suaument.Ara tregui cada retall l’un darrere l'altre.Copieu a consciènciaen l'ordre que hagin sortit de la bossa.El poema s'assemblarà a vostè.I és vostè un escriptor infinitament original i d'unasensibilitat encisadora, encara que incompresa de la burgesia.


Comments

    There are no comments for this Glog.