De Dansk Vestindiske Øer

by eleverne
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
De Dansk Vestindiske Øer

øerne blev solgt til USA for 25 millioner dollars!De Dansk Vestindiske Øer hedder nu United States Virgin Islands.Her er en lille film om De Dansk Vestindiske Øer/United States Virgin Islands Idag

De Dansk Vestindiske Øer er betegnelsen for Danmarks tidligere kolonier i Caribien, nemlig de tre Øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Øerne var danske kolonier fra henholdsvis 1672, 1718 og 1733, indtil de blev solgt til USA i 1917.

Nu er De Dansk Vestindiske Øer (Virgin Islands) en luksus turist attraktion

Sankt Jan blev opdyrket med tobak, bomuld og sukker; men øen var for lille til at få økonomisk betydning. Størsteparten af den danske sukkerproduktion kom derfor til at foregå på den relativt flade Sankt Croix, som fra starten blev systematisk udstykket i ensartede plantagegrunde.Den største befolkningsgruppe i dansk vestindien var slaverne, som bestod af to grupper: busalerne, de nytilkomne fra Afrika, og kreolerne, der var født på øerne. I 1755 var der 14.977 slaver og 1.841 frie indbyggere (hvide og frigivne slaver) på øerne. I 1797 var de tilsvarende tal henholdsvis 32.213 og 4.480. De fleste slavers hverdag bestod af hårdt arbejde i sukkerrørsmarkerne, mens andre gjorde tjeneste som håndværkere eller tjenestefolk. Slaverne var i praksis en del af ejerens rørlige formue og havde ingen rettigheder. Slaverne havde få muligheder for at undslippe slavetilværelsen. Det lykkedes for enkelte at købe sig til frihed og opnå status som ’frinegre’. Andre flygtede ud i vildnisset eller til nærliggende øer. En tredje mulighed var egentlige slaveoprør.Det mest kendte slaveoprør kom dog i 1848. Selv om Danmark-Norge som den første stat i 1792 (men først med virkning fra 1803) forbød den transatlantiske handel med slaver, blev selve slaveriet opretholdt; også efter briternes ophævelse heraf i 1833. Presset for slavernes frigivelse voksede imidlertid, og i 1847 bestemtes det, at alle børn af slaver fra 1859 skulle fødes frie. Dette hjalp imidlertid ikke, og i juli 1848 undlod generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) at bekæmpe et begyndende slaveoprør ved Frederikssted på Sankt Croix. I stedet erklærede han uden forudgående konsultation med København slaverne for frie.

Virgin Islands ligger i det Caraibiske Hav

Sankt Thomas idag

Danmark & De Vestindiske Øer

De Dansk

Vestindiske

Øer

Get Inspired


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.