Davy Humphry

In Glogpedia

by r0444905
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Davy Humphry

DAVY HUMPHRY

Davy Humphry stierf reeds op 50-jarige leeftijd, waarschijnlijk door het veelvuldig inademen van giftige gassen. Vroeger geloof-den namelijk enkele wetenschappers dat ziektes genezen konden worden door het inademen van verschillende gassen waaronder lachgas.

ONTDEKKER VAN NATRIUM

- productie organische stoffen- component uit keukenzout- natriumlampen- koelmiddel in kernreactor

TOEPASSINGENVAN NATRIUM

WIST JE DAT...

UITVINDER VAN DE BOOGLAMP

Door elektrolyse bij elektrische batterijen kwamen kalium en natrium vrij. Later volgden calcium, strontium barium en magnesium (in onzuivere vorm).

In de Engelse steenkoolmijnen gebruikte men vroeger kaarsen en olielampen om goed te kunnen zien. Maar door het vrijkomen van gassen ontstonden er explosies waardoor er duizenden mijnwerkers omkwamen... Humpry's mijnlamp was de oplossing!

HUMPHRY MET ZIJN MIJNLAMP

Made by Heleen Proesmans


Comments

    There are no comments for this Glog.