Czytaj...

In Glogpedia

by Menchen
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
Czytaj...

Czytaj

Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Według badań przeprowadzonych przez Zakład Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej i TNS OBOP, 42% Polaków deklaruje brak zainteresowania książką. Wyniki te są zatrważające, ponieważ człowiek wychowany jedynie przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś kto czyta książki

Księgi

Księgozbiory stanowią światowe dziedzictwo kultury, ale ze względu na ograniczone możliwości szybkiego dostępu do książek znajdujących się w różnych bibliotekach, a czasem z braku możliwości powszechnego dostępu do dzieł o wartości historycznej, podjęto proces digitalizacji książek.

Czytanie uczy myślenia- pobudza wyobraźnię- rozwija umiejętność wysławiania się- wyrabia cierpliwość

Facts

Znam wiele osób w moim otoczeniu które nie czytają.Różne są przyczyny tego stanu rzeczy.Najgorsza jest sytuacja gdy ktoś sądzi że mu to niepotrzebne.

Video

Resolution

Pamiętaj

Czytanie jest bramą do wiedzy

Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Według badań przeprowadzonych przez Zakład Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej i TNS OBOP, 42% Polaków deklaruje brak zainteresowania książką. Wyniki te są zatrważające, ponieważ człowiek wychowany jedynie przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś kto czyta książki


Comments

    There are no comments for this Glog.