Czy Polska w 16 wieku byla spichlerzem Europy

by aligatoreuk
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Czy Polska w 16 wieku byla spichlerzem Europy

Czy Polska w 16 wieku była spichlerzem Europy ?

W XVI wieku Polska była nazywana ,,spichlerzem Europy", ponieważ byliśmy krajem tranzytowym dla handlu ze wschodu na zachód i z północy na południe. Dzięki temu rozwijały się już istniejące i powstawały nowe miasta (Poznań, Kraków, Zamość, Piotrków Trybunalski), w których szybko wzrastała liczba mieszkańców.Gdańsk przeżywał w tamtejszych czasach okres prosperitu tzw. (okres dużej aktywności ekonomicznej). Nowa era, w jaką wkraczał świat poruszony odkryciami geograficznymi i rozwojem przemysłu, sprzyjała handlowi prowadzonemu na wielką skalę. Europa zachodnia potrzebowała coraz więcej żywności, wschodnia zaś produktów przemysłowych i towarów egzotycznych. Źródłem żywności i produktów leśnych była głównie Polska (zwana spichlerzem Europy), a głównym miastem korzystającym z tego pośrednictwa stał się Gdańsk - w XVI w. najważniejszy port na Bałtyku.


Comments

    There are no comments for this Glog.