Cristal·lització

In Glogpedia

by segito
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Cristal·lització

Materials

El nostre principal objectiu va ser obtenir un cristall dihidrogen fosfat d'amoni el més perfecte i més gran possible.

OBJECTIU:

Primera cristal·lització:

1. Col·loquem 500ml d'aigua destil·lada dintre del recipient(cassola).

2. Encenem el calefactor i afegim 300g de fosfat d'amoníac en el nostre recipient.

FÍSICA I QUÍMICAFET PER:Sergi Calle CrespoHenryk RibaToni Gómez

LA CRISTAL·LITZACIÓ

3. Abans d'apagar el foc hem d'arribar quasi a 100 graus.

5. Ho col·loquem tot al nostre recipient de plàstic i ho deixem reposar.

4. Apaguem la font de calor i esperem que la dissolució arribi als 60 graus.

Segona cristal·lització:

75g de sal i 150ml d'aigua destil·lada

Tercera cristal·lització:

Realitzem el mateix procés però utilitzem:

660g de sal i 1200ml d'aigua destil·lada

Quarta cristal·lització:

Dipositem el nostre cristall sorgit de la cristal·lització anterior a l'interior del recipient

4L d'aigua destil·lada i 2200g de sal

- Proveta- ADP- Aigua destil·lada- Cassola- Calefactor- Recipient- Colorant- Vas de precipitats- Vareta- Termòmetre- Paper protector- Tisores- Morter- Balança elèctrica-Guants

Observacions/Conclusions:

Tota aquella informació obtinguda ha sigut editada per nosaltres mateixos. El resultat ha sigut prou bo encara que sempre es pot millorar. Hem creat un grup de cristalls amb un color blavós; espectacular. Ha sigut una experiència molt bona que ens ha ensenyat sobretot a treballar en equip.

Aquesta vegada hem col·locat al nostre cristall una mica de colorant d'un altre color

La corba de solubilitat:

Cristal·litza en 90 graus celsius. Té una solubilitat de 37,4g per 100 ml.

Què es l'ADP?Dihidrogen fosfat d'amoni es forma quan una solució de àcid fosfòric s'afegeix amoníac fins que la solució és clarament àcid. És un compost utilitzat com a fertilitzant. Molt soluble en aigua i que cristal·litza en el sistema tetragonal formant prismes amb extrems piramidals.

Introducció:

INS DOMÈNEC PERRAMON DE BARCELONA

referències bibliogràfiques

http://ebookbrowse.com/poster-concurso-cristalizacion-pdf-d359521779http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/teoria-cristalizacionhttp://profeblog.es/asun/wp-content/uploads/2009/06/cristalogenesis-del-adp.pdfhttp://www.salesianos-cadiz.com/Descargas/Escolar/ESO-Bachillerato/Bachillerato/1ro%20Bachillerato/1ro%20B/Biologia/Practica%20cristales%20de%20ADP.pdf


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.