Core Theories

In Glogpedia

by avivancospo123avp5677a75c9a9cc
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
4,7,9,12

Toggle fullscreen Print glog
Core Theories

ENGINYERIA GENÈTICA DE CLONACIÓ

ENGINYERIA GENÈTICA

L’enginyeria genètica es una branca de la bioquímica que avarca diferents camins per canviar el material genètic, es a dir, manipular els gens.

El principal objeciu de l’enginyeria genètica consisteix en la capacitat de crear espècies noves a partir de la combinació de gens.

LA GENÈTICA

L’ADN és el conjunt d’informació d’un organisme, la qual està emmagatzemada en un llarga cadena de biomolècula.Una de les propietats mes importants de l’ADN, i gràcies a les quals es possible l’evolució, es la de dividir-se i fusionar-se amb ADN d’un altre individu de la mateixa espècie

LA CLONACIÓ

Un clon es una unitat genèticament igual a la unitat de la que se està clonant.La unitat pot ser molecular, clonant un gen, un grup de gens, el ADN complet, una cèl·lula, un teixit, un òrgan o un individu complet.

TIPUS DE CLONACIÓ

-CLONACIÓ TERAPÈUTICA CÈL·LULES MARE-CLONACIÓ CEL·LULAR I ACEL·LULAR-CLONACIÓ D’ÒRGANS, TEIXITS I ORGANISMES-CLONACIÓ REPRODUCTIVA

APLICACIONS

L'enginyeria genètica la podem aplicar en:-PLANTES-VEGETALS-ANIMALS

Tot organisme conté una enorme quantitat d’informació genètica. Cada gen conte la informació necessària per que la cèl·lula sintetitzi una proteïna.Els gens controlen tots els aspectes de la vida de cada organisme. La transició de informació dels pares als fills es denomina herència.

Un de les casos més espectaculars de clonació va ser el de la ovella Dolly. En febrer de 1997, el investigador britànic Ian Wilmut i els seus companys van anunciar que, amb un nou tipus de biotecnologia, havien aconseguit una ovella genèticament idèntica a un altre; havia nascut el juliol de 1996

L'OVELLA DOLLY


Comments

    There are no comments for this Glog.