Copy

by loryrous
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Copy

I. Analiza concurenţilor I.1. Concurenţa - comcurentă a pieţei I.2. Identificarea concurenţilor I.3. Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor I.4. Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprie ~ Schemă recapitulativă II. Competitivitate în mediul de afaceri II.1. Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor II.2. Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii II.2.1. Formarea şi perfecţionarea angajaţilor II.2.2. Motivarea personalului II.2.3. Modernizarea tehnologiei şi măsuri de reducere a costurilor II.2.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii II.3. Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei II.3.1. Studierea comportamentului de consum al clienţilor II.3.2. Urmărirea şi satisfacerea nevoilor clientului ~ Schemă recapitulativă III. Strategii in mediul concurenţial III.1. Realizarea unei ofete competitive III.1.1. Produsul III.1.2. Preţul III.1.3. Calitatea III.1.4. Diversitatea sortimentală III.1.5. Modalităţi de prezemtare şi informare III.1.6. Diferenţierea ofertei prin personalul angajat III.2. Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial III.3. Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de prosuse III.3.1. Publicitatea III.3.2. Promovarea vânzărilor III.3.3. Relaţii publice III.3.4. Promovarea prin forţele de vânzare III.3.5. Participarea la târguri şi expoziţii ~ Schemă recapitulativă

CUPRINS


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.