Contaminació Atmosfèrica

In Glogpedia

by mariacarla
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology

Toggle fullscreen Print glog
Contaminació Atmosfèrica

És una presència a l'aire de matèries o formes d'energia que implican risc, danys o molèsties greus per les persones i béns de qualsevol naturalesa.Així com poden destruir a diferents materials, reduir la visibilitat o produir olors desagradables.

QUÈ ÉS?

COM PODEM MILLORAR-HO??

Your paragraph here

-Afinar i donar manteniment als automòbils.-Evitar la crema d'escombraries i llantes, així com l'ús de coets artificials.-Evitar comprar articles d'un sol ús i plàstics que no són biodegradables.-Reciclar les escombraries.-No llançar escombraries al carrer, boscos i parcs, embolicar o tapar bé a la casa.-Utilitza racionalment els plaguicides-Evitar el consum de tabac.-Cuidar els boscos, no provocar incendis ni destruir les zones verdes de la ciutat.-Posposar les tasques de jardineria que requereixin l'ús d'eines de gasolina en dies d'alt nivell de d'ozó.

-Consumeix aliments orgànics o almenys aquells no hagin estat sotmesos a un ús tan intensiu d'agroquímics. (Pots cultivar en tu terrat amb composta feta per tu mateix)-Restringir la neteja en sec.-Evita l'ús de pintures, olis i solvents en dies d'alta concentració d'ozó.-Redueix el consum d'electricitat, la qual cosa contribuirà a disminuir les emanacions de contaminants i partícules.-Pren el carbó de llenya amb un encenedor elèctric en comptes de fer-ho amb combustible líquid.-Aplica el poder de les 3 Erres: Redueix-Reutilitza-Recicla. Un menor consum redundarà en menor contaminació atmosfèrica de tot tipus.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La contaminació de l'aire a Espanya afecte al 95% de la publació. Cada any hi ha 20.000 morts prematures derivades de la contaminació de l'aire. L'organització mundial de la salud publica que de les 46 urbes espanyoles estudiades, 37 incompleixen els nivells recumenats de contaminació.

DADES ALARMANTS


Comments

    There are no comments for this Glog.