Concentratiekampen

In Glogpedia

by megcasters2
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War II

Toggle fullscreen Print glog
Concentratiekampen

Doel

Een concentratie kamp is een algemeen term van een kamp waaronder verschillende soorten kampen vallen en een vernietigingskamp is een kamp met enkel het vernietigen van mensen tot doel, dus een vernietigingskamp is dus ook een soort concentratiekamp.

mannen/vrouwen

Het ergste werk was in de mijnen of in de steengroeven. veel mensen bij om door verstikking, of omdat ze vast kwamen te zitten door instorting. Mijnen werkten voornamelijk kinderen -> klein waren en makkelijk door de smalle ingangen konden.Steengroeven werkten voornamelijk jonge mannen ->sterk waren en niet snel uitgeput. De oudere -> licht werk zoals wapens in elkaar zetten en de vrouwen-> priegelwerk omdat zij smalle vingers en een vaste hand hadden, zoals de kleding,het onderhoud van gebouwen en soms de huishouding van militairen.

Werken

Als je in Auschwitz terechtkwam dan moest je dwangarbeid verrichten. Je moest dan bijvoorbeeld wegen en spoorlijnen aanleggen barakken aanleggen en in steengroeve werken. Ook stopten ze de mensen in fabrieken waar ze hen wapens lieten maken. Een gevangene man was goed voor 9 maanden arbeid dat leverde zo`n 1600 rijksmark op. Niet aan de regels houden = gestraft of vermoord!

Hoe leefden ze

De concentratiekampen waren afgezet met meters hoge prikkeldraad. Soms twee rijen dik. Het prikkeldraad stond vaak onder hoogspanning.De sterksten mochten in de rij gaan staan voor arbeid, de zwakkeren gingen in een rij staan om vergast te worden. De joden moesten werken tot ze erbij neervielen. En wie erbij neerviel of ziek werd, werd gedood

Concentratiekampen

concentratiekamp/vernietigingskamp

voornamelijk Duitsers die in de concentratie kampen te werk werden gesteld ; politieke vijanden beroepscriminelen, psychisch gestoorden en asocialen. Later kwamen de Joden daarbij als een aparte groep, en ook homoseksueel, jehova’s getuige of zigeuners

de opleiding en bescherming van de nieuwe heersers, en de vernietiging van de tegenstand.Omdat tweede doel te bereiken werden er concentratiekampen gevestigd. Dit was de meest effectieve manier om de tegenstand te vernietigen omdat het zowel het privéleven als het openbaar leven van de bewoners beheerste.De echte massale concentratiekampen zijn uitgevonden door Heydrich, een jonge luitenant ter zee die later het brein werd achter de binnenlandse veiligheidsdienst in het Derde Rijk. De kampen zijn door de SS van Himmler zo verschrikkelijk gemaakt.


Comments

    There are no comments for this Glog.