CommunicationHistory

by Krissuxl
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions

Toggle fullscreen Print glog
CommunicationHistory

Klassijuhataja tegevused

Maine kujundamineInfo kättesaadavusÜlevaade kooli tegevusestKooli eduprobleemid ja nende lahendamineKooli veebileht (laiem auditoorium)

SUHTLEMINE KÕIGI OSAPOOLTEGA:E-kooli asendusSTUUDIUM(Tera, Suhtlemine, Kiitus/Laitus,korralduslikud tegevused)

KOOLITAMINE

MAINE

SUHTLEMINE

LAPSE ESINDAMINE

Kooli esindamine ja asjaajamine erinevates instantsides: politsei, nõustamiskomisjonid, tervishoiu asutused: digidoc; X-tee

Informatsiooni vahendamine oma klassis (kogukonnas)nt veebilehthttp://veeriku4a.weebly.com/

Glogi tegijad: Kadri, Hiie, Liina

Õpilaste eakohaneüldpedagoogiline nõustamine/ õppekavaalased ülesanded :doodle.comgoogledocs

Kooli traditsioonidhuvijuhi ja spordijuhi info vahendamine:sõnumid

Õpilaste tunnustamine mitteformaalsete aukirjadega (diplomid: bomomo.com )

Lapsevanema koolitamine STUUDIUMkahoot.com

Lapsevanema kui oma lapse esindaja nõusoleku taotlemine erinevateks tegevusteks:STUUDIUMdigiallkiri

KOOLI ESINDAMINE

TRADITSIOONID

(klassijuhataja tund jaarenguvestlused, karjäärinõustamine)dokumentatsiooni koostamine(arhiveerimine ja digiallkirjastamine)

MINIKOGUKOND


Comments

    There are no comments for this Glog.