Com Descriure Un Monstre

In Glogpedia

by papemo22
Last updated 8 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
Com Descriure Un Monstre

Descriure consisteix en presentar els trets característics d’éssers, llocs, ambients, objectes o sentiments. En unitats anteriors de l’àrea de Llengua Valenciana hem treballat la descripció d’un company o d’un animal.Ara toca disparar la imaginació!

El primer que he de fer és imaginar el monstre que vaig a descriure.Seguidament faré una selecció dels trets característics que el distingeixen:- Primer: descriuré els seus trets físics, seguint un ordre: de dalt cap a baix.- Segon: descriuré els accessoris o la seua vestimenta.- Tercer: descriuré els seus trets de personalitat i els seus gustos.

Com ho faré:1r. Faré un esborrany del dibuix per tenir una idea.2n. Faré un esquema amb els adjectius i comparances que vull escriure.3r. Redactaré la descripció del meu monstre.

Algunes idees per dibuixar el teu monstre

Què és descriure?

COM DESCRIURE UN MONSTRE


Comments

    There are no comments for this Glog.