Cèl.lula eucariota animal

In Glogpedia

by doulad60
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
Cèl.lula eucariota animal

CÈL·LULA EUCARIOTA ANIMAL

Reticle endoplasmàtic llis

Aparell de GolgiÉs un orgànul situat prop del nucli i del centrosoma.Aquest orgànul modifica i classifica macromolècules (principalment proteïnes i lípids) fabricades a altres llocs de la cèl·lula i les empaqueta per dirigir-les a la seva destinació.

Membrana plasmàticaÉs l'embolcall que envolta a la cèl•lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel•lular pugui relacionar-se amb altres cèl•lules.

Reticle endoplasmàtic rugós

NucliÉs un orgànul embolicat en una membrana. Conté gran part del material genètic de la cèl•lula. La funció del nucli és mantenir la integritat d'aquests gens.

MitocondriÉs un procariota tancat per una membrana. Subministren energia.

Centrosoma

CitoesqueletÉs una mena de xarxa formada per fibres proteiques que recorren el citosol i que actuen com a esquelet i musculatura cel•lular.


Comments

    There are no comments for this Glog.