Clima polar

In Glogpedia

by annamoyamujal
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Weather and Climate

Toggle fullscreen Print glog
Clima polar

Clima polar o fred

Es diferencien tres sistemes morfoclimàtics:

Sistema GlacialÉs on el gel no arriba a descongelar-se mai. Com exemple tenim les grans regions que sempre estan cobertes pel gel, com Groenlàndia i l’Antàrtica.En aquet sistema les roques passen per un procés de meteorització produïda pel gel o gelivació, que crea fragments de roques de totes les mides. Les baixes temperatures fan que la meteorització de tipus química sigui gairebé passa desapercebut, ja que les substancies químiques reaccionen amb aigua líquida.

Mecanisme erosiu mitjançant el qual les roques es fragmenten i es disgreguen a causa de la congelació de l'aigua infiltrada.

gelivació

Sistema morfoclimàtic periglacial o tundraEs quan es produeix un període de desgel durant l'estiu curt. Es troba al voltant de les zones glacials. En aquestes àrees el clima presenta hiverns molt freds i llargs ( poden durar fins a 9 mesos), i estius molt curts. Les precipitacions es presenten com neu i no abunden. En aquestes zones, el sòl i les roques acostumen a estar permanentment congelades a quilòmetres de profunditat. Aquesta capa l'anomenem permafrost.La meteorització química només actua a la capa superficial que es descongela en l'estiu. La meteorització física predomina la gelivació, que origina un gran nombre de clasts que són empesos a la superfície a causa de l'augment de volum que es produeix quan es gela l'aigua que hi ha sota.

Sistema morfoclimàtic d'alta muntanyaOcupa els cims de les muntanyes on les baixes temperatures permeten l'existència de neus perpètues, encara que aquestes muntanyes estiguin en zones tropicals

Kilimanjaro, Tanzània.(5916 m)

Cima polar Clima de muntanya

Zona perigacial amb un curt periode de desgel

zona polar coberta permanentment pels gels

Geomorfologia del clima polarEl modelat del ralleu està marcat per l'acció de les glaceres, que poden ser:-Casquets glacials: Són grans masses de gel que cobreixen gairebé per complet la regió sobre la qual s'imparteix aquet fenomen.-Glaceres de vall: estan situades en zones de muntanya i es desplacen per les valls fins arribar a zones càlides, on es formen.

En el avanç del circ de la glacera o zona d’acumulació, el gel fa un desgast intens de la roca sobre la qual es mou. L'acció abrasiva del gel es crea gràcies els fragments de roques que transporta. Aquets materials provenen de les glaceres mateixes o dels fragments caiguts de la gelivació. La glacera transporta quests materials formant les morenes laterals i les morenes de fons fins arribar a zones amb temperatures més elevades que originen l’ablació o fusió del gel. En aquets llocs els materials sedimenten les morenes terminals.


Comments

    There are no comments for this Glog.