Classicisme musical

In Glogpedia

by ireneespla
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Classicisme musical

1730 - 1820(XVII i XVIII)

En aquell moment la Revolucio Francesa portàva un equilibri social, una millora de les comunicacions, l'inici de la industrialització i sobretot l’ascens de la burgesia.

Il·lustració

Ideals de la cultura antiga de Grecia i Roma

Your text here

Optimisme i Idealisme

La burgesia entra a formar part dels sectors de poder econòmic i polític i té importants conseqüències per a la música.

Característiques de la música clàssica:-Varietat d’ elements dins d ‘una composició.-Simetria en les frases.-Aspira a l’ ideal de la bellesa equilibrada-Triomf de la melodia. Estructures molt clares de 6, 8, o 16 compasos.-Textura homofònica :melodia acompanyada.-S ‘ utilitzen preferentment tonalitats majors.-Planteja una pregunta musical i la resol de seguida. Es un sistema de contrapès.-De vegades es més important el joc q es fa amb la melodia que la pròpia melodia , com la creativitat de Mozart.- Naixement de la forma Sonata.

CLASSICISME MUSICAL

Formes musicals: -Forma sonata per a solista i orquestra.-Forma sonata per a orquestra.-Música de cambra: Trio, quartet , quintet.Formes vocals:-òpera.-Música religiosa: Missa i motet.

La música es considerava un element de fraternitat i la persona és considerada principi i fi de tot.

Beethoven

Mozart

Haydn

Compositors


Comments

    There are no comments for this Glog.