CLAES OLDENBURG

In Glogpedia

by elenalisbona
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies
Grade:
8,9

Toggle fullscreen Print glog
CLAES OLDENBURG

CLAES OLDENBURG

serra, 1996

Nascut el 28 gener de 1929 a Estocolm, és un escultor suec, pioner del Pop Art. Va néixer a Estocolm, on el seu pare estava destinat com diplomàtic. Entre 1960 i 1965 Oldenburg va començar a duur a terme cert nombre d'obres.

cigarret apagat

dropped cone, 2001

Gran barrido, 2006

Clothespin, 1974

video: https://www.youtube.com/watch?v=9mznIVtt-ik


Comments

    There are no comments for this Glog.