cink

by kemija
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
cink

CINK

SIMBOL: Zn

?

?

svojstva cinka

Gustoća: 7140 kg/m3Talište419,53 °CVrelište3907 °C

-cink je plavkastobijela sjajna kovina-Pri sobnoj je temperaturi krhak i lomljiv.-Na temperaturi 100 - 150 °C omekša i postane rastezljiv, pa se lako kuje, valja u tanke ploče i izvlači u žicu.-iznad 200 °C postaje ponovo krhak i mrvi se u prah.

Your text here

-otapa se u kiselinama i jakim lužinama, pa tvori soli-Dobar je vodič električne struje

slike cinka i gdje se se nalazi

atomski broj: 30


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.