Cinc fites de l'evolució

In Glogpedia

by joanhueso
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Evolutionary Biology
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Cinc fites de l'evolució

3

4

5

Les eines

El foc

L'autoconsciència

El símbol

Un dels canvis fisiològics més importants que es va desenvolupar durant l'evolució humana va ser el bipedisme i la postura erguida, el qual van ser, sense cap mena de dubte, una adaptació decisiva en la configuració del nou llinatge evolutiu.

2

Els nostres avantpassats ja sentien angoixa davant la mort, es feien preguntes sobre ella i per tant sobre la vida. I aquestes preguntes i inquietuds comunes consolidaven els grups, de la mateixa manera que les religions actuals són un instrument de cohesió social.

El domini del foc pels primers humans fou un punt d'inflexió en l'evolució humana i en l'evolució cultural que permeté proliferar a les poblacions d'espècies humanes for humans degut a la incorporació a la dieta d'aliments cuits amb proteïnes i carbohidrats, l'expansió de l'activitat humana durant la nit i protegir-los dels depredadors

Des dels primers descobriments d'objectes artístics paleolítics al segle XIX, sempre s'ha suscitat l'enigma de quina podia ser la seva motivació i el seu significat. Sembla haver-hi consens en el fet que es tracta d'un art de funció religiosa i que la seva temàtica està íntimament relacionada amb el medi natural i les seves creences

Cinc fites de l'evolució humana

1

El bipedisme

La capacitat per fabricar instruments va ser un dels elements clau per entendre l'adaptació dels homínids a mitjans diversos en dures condicions ambientals, tal com hem pogut veure. Tradicionalment, hom ha considerat l'Homo hàbilis com el primer fabricant d'instruments. Les últimes investigacions semblen demostrar que ja l'Australopithecus, encara que amb tècniques molt matusseres, era capaç de tallar algunes pedres i, per tant, de fabricar instruments. Els instruments més antics que es van fer servir en el Paleolític eren pedres tallades obtingudes a partir d'un nucli de sílex (quarsita) o un altre material dur. La talla es feia per percussió, és a dir, colpejant una pedra amb una altra, o per pressió, tècnica que permetia d'obtenir resquites i fabricar objectes punxeguts.


Comments

    There are no comments for this Glog.