Chidul de Turism

In Glogpedia

by Madalina
Last updated 8 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Travel Guide

Toggle fullscreen Print glog
Chidul de Turism

GHIDUL DE TURISM

Se informeaza cu privire la structura si specificul programului

Se informeaza cu privire la structura grupului.

Se documenteaza pentru a aputea asigura informatiile specifice programului

Preia de la agentie documnetele operative si instrumentele de plata.

Se prezinta la locul si ora stabilita pentru a prelua grupul.

Asigura derularea programului conform structurii prestabilite

Informeaza turistii asupra continutului programului

Instruieste turistii asupra continutului programului si in scopul evitarii eventualelor probleme

Urmareste asigurarea unor servicii de calitate si respectarea clauzelor contractuale pentru serviciile realizate de furnizori(cazare,alimentatie etc.)

Gestioneaza resursele financiare si efectueaza plata contravalorii serviciilor prestate

Rezolva situatiile particulare aparute

ATRIBUTII


Comments

    There are no comments for this Glog.