Chemistry Lab: Nitrogen

In Glogpedia

by anna2da566ed4a8e358f
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
Chemistry Lab: Nitrogen

Fet per: Martí CaballéAnna Dosdà

En condicions normals, el nitrogen elemental és un gas diatòmic incolor, inodor, insípid i majoritàriament inertEl nitrogen fou descobert pel metge escocès Daniel Rutherford l'any 1772, com a component separable de l'aire.

NITROGEN

Nombre atòmic: 7Nombre màssic: 14Punt de fusió: -210,00 ºCPunt d’ebullició: -195,79ºCDensitat: 1,251 g/LEstats d’oxidació: 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3Electronegativitat: 3,04 (escala de Pauling)

-El nitrogen és el constituent individual més important de l'atmosfera de la Terra. -És creat a l'interior de les estrelles mitjançant processos de fusió dels elements carboni i hidrogen-El setè element químic en massa a l'univers.

Les molècules de nitrogen atmosfèric són molt poc reactives, però alguns processos naturals el transformen lentament en compostos útils des del punt de vista biològic (i industrial).Llavors el nitrogen és convertit en amoníac el qual es podrà emprar, amb posterioritat, en la fabricació de fertilitzants, o com a percussor de molts d'altres materials, incloent-hi molts explosius, principalment a través de l'obtenció d'àcid nítric (HNO3).

Your headline here

Abundància

L'element

Propietats

Aplicacions


Comments

    There are no comments for this Glog.