cezara dulce.fisa postului manager alimentatie.

by cezaradulce
Last updated 9 years ago

Toggle fullscreen Print glog
cezara dulce.fisa postului manager alimentatie.

Cezara Dulce.Manager AlimenatieWS.

1. Denumirea postului - manager Alimentatie

2. Compartiment - Alimentatie

3. Nivel ierarhic - 3

4. Ponderea ierarhica - 3 angajati

7. Autonomia- postul primeste supraveghere si directionare doar in situatii desebite din partea managerului general.- postul are deplina libertate pentru a realiza si/sau dezvolta strategii pentru relizarea obiectivelor generale ale firmei .

Descrierea postului

5. Relatii organizatorice5.1. de autoritate-ierarhice : este subordonat managerului general; are in subordine persoanele care fac parte din cadrul compartimentului alimentatie- functionale : transmite compartimentelor firmei elementele metodologice necesare pentru intocmirea diferitelor documente ale angajatilor firmei

8. Sarcini- stabileste obiectivele generale ale compartimentului pe baza startegiilor si politicilor globale si partiale adoptate-planifica, organizeaza si controleaza activitatea- ia deciziile finale cu privire la modul de apreciere a rezultatelor calitative superioare si penalizeaza erorile factorului uman din cadrul compartimentui

5.2. de cooperare- cu posturi similare aflate pe acelasi nivel5.3. de control- exercita controlul ierarhic asupra personalului din subordine5.4. de reprezentare- reprezinta interesele de ansamblu ale firmei in determinarea numarului de persoane necesare realizarii obiectivelor firmei.

9. Competente- propune numarul si structura personalului necesar functionarii compart. alimentatie- convoaca de cate ori este nevoie C.A pentru armonizarea si adoptarea deciziilor privind alimentatia- face propuneri de motivare a personalului din subordine

6. Obiective individuale-dimensionarea obiectivelor referitare la alimentatie-elaborarea si implementarea unor sisteme motivationale adecvate realizarii obiectivelor firmei-realizarea planurilor si programelor in domeniul alimentatiei

10.Responsabilitati- raspunde material, disciplinar sau penal pentru consecintele deciziilor adoptate- raspunde de luarea in considerare a prevederilor contractului colectiv si in ceea ce priveste motivarea personalului.

Cerintele postului

11.Competenta profesionala11.1. Pregatire : in domeniul alimentatiei, certificata de diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior11.2.Experienta : minim trei ani intr-un post asemanator

12. Cunostinte profesionale- cunoasterea particularitatilor produselor ce fac obiectul comercializarii- cunoasterea legislatiei in domeniu

13. Calitati si aptitudini manageriale- inteligenta, dinamism- rezistenta fizica si nervoasa- capacitate de analiza si sinteza- capacitate de conducere- abilitate in a conduce oameni- spirit de organizare

14. Cerinte specifice- obtinerea unui punctaj minim la testul de cunostinte, calitati si aptitudini profesionale- obtinerea unui punctaj minim la testul de competente manageriale- posesor al permisului de conducere categoria B.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.