Čeští králové z rodu Přemyslovců

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 3 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Čeští králové z rodu Přemyslovců

Čeští králové z rodu Přemyslovců

Dne 26. září, léta od narození Páně 1212, vydal volený římský císař Fridrich II. v Basileji soubor tří listin, z nichž nejvýznamnější, známá jako Zlatá bula sicilská, potvrzovala nedělitelnost českého státu a dědičnost královského titulu jeho panovníků. Příjemce listiny, třetí český král Přemysl Otakara I..

Přemysl Otakar l.

Václav l.

Přemysl Otakar ll.

Václav ll.

Václav lll.


Comments

    There are no comments for this Glog.