cerveri de girona

by josuefernandez1
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
cerveri de girona

Your text here.....

Cerveri de girona percebia salari com a joglar; es mantingué, tanmateix, amb una independència moral rara en un poeta àulic

Trobador, anomenat realment Guillem de Cervera, adscrit a les corts del vescomte Ramon Folc de Cardona i dels reis Jaume I i Pere II

El seu estil s’acomoda a la poesia popular i a cançons complicadas i de contingut artificiós


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.