Central nuclear

In Glogpedia

by syyngddf2
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Central nuclear

CENTRALNUCLEAR

AVANTATGES-Les centrals nuclears son una manera de produir energia elèctrica barata i en gran quantitat.-En funció de l’energia que produeixen, la que consumeixen es molt petita.-No es necessita cap requisit especial per construir-ne una.- Poden funcionar tot l’any sense cap problema.

QUÈ ÉS?Una central nuclear és una instal•lació industrial construïda per a generar electricitat a partir de l'energia nuclear. Fan servir la calor per a generar energia elèctrica.

INCONVENIENTS-Presenten un gran risc, degut a que l’energia que fan servir es molt perillosa per a les persones.-La construcció d’una central nuclear no és pas barata.-Un cop posada en marxa ha de funcionar dia i nit.-Un cop es decideix tancar una central, s’ha de treure part per part i han de passar uns 30 anys avanç la radiació no sigui perjudicial.-Les centrals nuclears generen uns residus altament radioactius i que tarden un gran nombre d’anys a desaparèixer.

TXÈRNOBILL'accident de Txernòbil fou un accident nuclear, considerat el més greu de la història, ocorregut a la Central Nuclear de Txernòbil a Ucraïna el dissabte 26 d'abril de 1986. És el primer accident nuclear que classificat amb un set (nivell més alt), només assolit per aquest i, en l'Accident nuclear de Fukushima I del 2011, en un augment sobtat de potència al reactor número 4 de la central, es va produir l'explosió de l'hidrogen acumulat dins del nucli pel sobreescalfament, durant una prova en la qual se simula un tall de subministrament elèctric.

centrals nuclears arreu del món

centrals nuclears a espanya (8) ->

Txernòbil destruida

Central nuclear

COM FUCIONA?


Comments

    There are no comments for this Glog.