Cèlula

In Glogpedia

by aitanarv4
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
Cèlula

Són cèl·lules no especialitzades que tenen la capacitat de convertir-se en molts tipus diferents de cèl·lules. Es pot trobar en molts teixits del cos i a l'embrió.Segons la procedència de la cèl·lula mare, aquesta ha sigut estudiada com una estrategia de tractament.

L’òvul és la cèl•lula sexual femenina. L’espermatozoide és la cèl•lula sexual masculina. Les cèl•lules sexuals no són com les demés cèl•lules, ja que tan sols tenen la mitat de cromosomes es a dir 23. I llavors la pregunta que ens fem es com es formen unes cèl•lules tan especials. Tant la femenina com la masculina es formen mes o menys igual. La única diferència és que la dona forma òvuls abans de la pubertat i desprès els allibera fins que no en queden en canvi l’home pot formar fins a un milió d’espermatozous al dia a partir de la pubertat..

Com s'agrupen i coordinen les cèl·lules?Les cèl•lules d'un mateix tipus s'agrupen formant teixits.Les cèl•lules coordinen dos activitats ben diferents a través d'una sola maquinària molecular, mantenint, per una banda, l’estructura dels cromosomes i activant .Tot plegat per fer més eficaç la reparació dels nostres cromosomes, allargar la vida de les nostres cèl•lules, i evitar l'aparició de cèl•lules tumorals.

Quant temps triga en reproduir-se una cèl•lula?Poden reproduir-se per fissió binària o múltiple, fragmentació o gemmació. El temps en que triga en reproduir-se no es pot calcular per que es molt ràpid.

Qüestionem-nos

La cèl·lula

Abans de qüestionar-nos hem de saber que és una cè·lula:La cèl∙lula és l'estructura més petita capaç de realitzar les tres funcions vitals, també és la unitat anatòmica, funcional i genètica dels éssers vius. Están pràcticament compostesper aigua.

Quan va aparèixer la primera cèl∙lula?No se sap amb seguretat quan va aparèixer la primera cèl∙lula , es creu que la primeracèl·lula visqui va començar a existir fa 3500 milions d' anys , però si que se sap que va ser un fenomen físic-químic .

Curiositats

Per què els glòbuls vermells perden el seu nucli?Perquè no ho requereixen, la funció d'un glòbul vermell, no és reproduir-se, sinó ser part d'un sistema de transport. Per tant, són les cèl·lules que més han d'estar subjectes, al cos, ajudant a les cèl·lules a reproduir-se i alimentar-se. Si tinguessin nucli, la individuació que tendeix la naturalesa provocaria la seva duplicació, consumint oxigen i aliment, impedint la funció per a la qual van ser creades.

Per què quan tenim agulletes ens diuen de fer més exercici?Les agulletes es curen per si soles, passat un temps. El que passa és que si parem de fer l'exercici que les va causar, el més probable, és que la propera vegada que fem aquest exercici, ens torni a passar el mateix. Per tant el més adequat, és no parar de fer exercici encara que tinguem agulletes, ja que el cos acabarà habituant-se a l'esmentat exercici, i s'evitaran les agulletes, almenys per a aquest exercici.

Quan sabem que és una cèl·lula i resolem les nostres qüestions bàsiques s'ens ocurreixen uns altres interrogants...

Investiguem...

Un cop som uns experts en cèl·lules anem una mica més a fons amb alguns temes relacionats.

La cèl·lula mare

L'ameba

Ameba (Amoeba) és un gènere de protist ameboide unicel·lular de la família amoebidae.

La Ameba atrapa els seus aliments per a ser vacúols digestius i els enzims degraden els aliments per obtener energía. Els residus són expulsats. L'elasticitat de la membrana plasmàtica permet que es transporti. Davant la presència d'un aliment, es desplaça cap a ell i la envolta completament amb les seves pseudopodis. La partícula alimentària, juntament amb una gota d'aigua, queda incorporada al citoplasma com un vacúol. Els sucs digestius provoquen la digestió de l’aliment, el que permet que les substàncies degradades passin al Citoplasma per al seu aprofitament. Les no digerides es queden en el vacúol excretor i s’eliminen quan el vacúol s'acosta a la membrana plasmática i esclata per eliminar la brossa.

Cèl·lules sexuals

Funcions:

CURIOSITATS:Ameba 'menjacervells', un paràsit mortalAmebes que mengen ulls: per què hem de netejar els lents de contacte correctament.Amebes que es mengen la teva còrniaLes amebes dissenyen i construeixen els seus propis habitatges

Creació

Glòbus vermells (foto microscòpica)

Your paragraph here

Ameba (foto microscòpica)

Cèl·lules mare (foto microscòpica)

Cèl·lula (foto microscòpica)


Comments

    There are no comments for this Glog.