catala

by meritxell36956bc784379c0e
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
catala

1.-Una mica d'història...Va començar el 1909, any en què el seu fundador, l'italià Marinetti, va publicar a París el primer manifest definint el moviment2.-Característiques més retllevants- Tracta les formes de la natura per mitjà de figures geomètriques, fragmentant línies i superfícies. -S’ adopta la perspectiva múltiple que consisteix en posar diferents vistes d’ un objecte juntes, no hi ha sensació de profunditat i s’eliminen els detalls. 3.-Temes: La velocitat, el risc, el perill, el modern, les màquines, la violència, els esports, la guerra, el militarisme, les fàbriques, etc.

Elements en comú:

Joan Salvat Papasseït

1894- Neix a Barcelona.1901- Mor el seu pare.1907- Fa d’aprenent d’adroguer, d’escultor, de vigilant nocturn al moll...1914- Ingressa a la “Juventud Socialista”,però aviat es desenganya de la política.1917- Un enemic del poble (prosa).1918- Es casa amb Carme Eleuterio. Estada a Sitges. Edita Humo de fábrica (recul d’articles) i Arc-Voltaic (revista).

EL CUBISME

1.-Una mica d'història..El moviment surrealista s’inicià l’any 1919 quan els poetes André Breton i Phillipe Soupault començaren a publicar la revista "Littérature" i l’any 1924, el Primer Manifest del Surrealisme.2.-Tècniques utilitzades: -Escriptura automàtica: sense filtre-Monòleg interior: no hi ha diàleg, surt de dintre els personatges-Transcripció dels somnis: transmets els somnis i li donen molta importància. -Collage: barreja de diferents estils literaris.

Dadaisme

1.-Una mica d'història..Aquest concepte no fa referència a ningun grup determinat, sinó a un conjunt molt ampli d’artistes a través d’activitats relacionades amb el teatre, la literatura i el món de l’art en general. Aquest moviments va tindre lloc entre el 1916-23 2.-Sorgeix diverses ciutats:-Zuric-Nova York-Berlin

Futurisme

Surrealisme

-Nihilisme: moviment antiartístic, antiliterari, antipoètic-Negació de l’art com a instància superior de la cultura-Rebuig dels moviments d’avantguarda anteriors: expressionisme, cubisme, abstracció-No interessa l’obra sinó el gest, l’acció: provocació, escàndol-No coherència estilística-Predomini de l’atzar sobre la raó-Provisionalitat, art efímer (que no queda en una obra material). Crítiques del museus com a "cementiris de l’art"

1.-Una mica d'història..El moviment surrealista s’inicià l’any 1919 quan els poetes André Breton i Phillipe Soupault començaren a publicar la revista "Littérature" i l’any 1924, el Primer Manifest del Surrealisme.2.-Tècniques utilitzades: -Escriptura automàtica: sense filtre-Monòleg interior: no hi ha diàleg, surt de dintre els personatges-Transcripció dels somnis: transmets els somnis i li donen molta importància. -Collage: barreja de diferents estils literaris.


Comments

    There are no comments for this Glog.