Čarovnice v Valvasorjevem času

by anamilicevic
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Čarovnice v Valvasorjevem času

*1641-1693*kranjski plemič, polihistor*vojak, kartograg, geograf, zgodovinar*Slava Vojvodine Kranjske*član kraljeve akademije

Čarovnice so začeli preganjati že v srednjem vekku. največ so jih pobili v 17.stoletju, preganjanje pa se je končalo 19.stol.

- priznanje pridobljeno s krutimi mučenji (izpahovanje sklepov, ožigosaje kože...)- preizkusi70% žensk (vdove, strejše ženske...)Kot čarovnice so v tistem času med drugim označili ljudi, ki so opravljali splave.

Čarovnice v Valvasorjevem času

Janez Vajkard Valvasor

Čas:


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.