Carl Wilhelm Scheele

In Glogpedia

by nickvadermeeren
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Carl Wilhelm Scheele

Ontdekking Chloor

Carl Scheele deed onderzoek met gelimeteerde middelen. Tijdens zijn onderzoek over mineralen goot hij zoutzuur over bruinsteen (foto). Hij merkte op dat er dampen ontstonden. Vandaar de ontdekking van chloor.

KoolstofZuurstofBariumMangaanMolybdeenWolfraamChloor

Te laat

Carl Scheele heeft veel chemische elementen ontdekt. Jammer genoeg kreeg hij niet voor alle ontdekkingen erkenning. Voor de ontdekking van zuurstof ging alle eer naar Joseph Priestley die eerder zijn werk officieel publiceerde.

Carl Wilhelm Scheele was een Zweedse wetenschapper die enkele scheikundige elementen ontekt heeft. Hij was eerst werkzaam bij een apotheker en daarna ging hij onderzoek doen om nieuwe elementen te vinden.Deze onderzoeken hadden echter een negatieve invloed op zijn leven want door onvoorzichtig onderzoek stierf hij al op 43 jarige leeftijd.

Bibliografie

Ontdekkingen

Toevallig

Carl Wilhelm Scheele

43 jaar

Kenmerken Chloor


Comments

    There are no comments for this Glog.