Carl Scheele Nick Vandermeeren

In Glogpedia

by filip2012
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Carl Scheele Nick Vandermeeren

Carl Scheele was ook niet vreemd van reeds gekende elementen. Hij ontdekte ook een manier om het element fosfor (1669) op grote schaal te produceren. Het gevolg was dat Zweden de grootste producent van lucifers werd.

Zuurstof

BariumChloorMangaanMolybdeenWolfraamZuurstofStikstof

Te laat

Dood

Carl Wilhelm Scheele heeft veel chemische elementen ontdekt. Jammer genoeg kreeg hij niet voor alle ontdekkingen krediet. Voor de ontdekking van zuurstof ging alle eer naar Joseph Priestley wiens werk eerder werd gepubliceerd.

Bij de ontdekking van zuurstof onderzocht Carl Wilhelm Scheele eigenlijk lucht. Men dacht dat lucht uit 2 gassen bestond. Hij noemde één gas ervan 'brand lucht' omdat hij doorhad dat dit nodig was voor verbranding.

Carl Wilhelm Scheele was een Zweedse apotheker en wetenschapper. Hij was eerst werkzaam bij een apotheker en daarna ging hij zelf onderzoek doen die tot de ontdekking van nieuwe elementen leidde. Deze onderzoeken hadden echter een negatieve invloed op zijn leven want door onvoorzichtig onderzoek stierf hij al op 43 jarige leeftijd.

Bibliografie

Lucifers

Elementen

CitroenzuurGlycerolBlauwzuurWaterstofsulfideWaterstoffluoride

Stoffen

Ontdekkingen

Voorzichtig was Carl Scheele vooral niet. Hij werkte met limiterende middelen en deed voornamelijk onderzoek met zware metalen. Hij was zo nieuwsgierig naar zijn nieuwe ontdekkingen dat hij ook vaak rook of zelfs proefde van zijn ontdekkingen. Niet zo slim als je blauwzuur ontdekt hebt dat gebruikt werd door de Duitsers in WOII om zelfmoord te plegen.

Hij ontdekte chloor door onderzoek op mineralen. Hij stootte per ongeluk wat zoutzuur over bruinsteen waardoor er een geel gas (Grieks: chloros)vrijkwam. In tegenstelling tot zuurstof kreeg hij hier wel krediet en erkenning voor.

Ontdekking chloor

43 jaar

Carl Wilhelm Scheele

In Zweden


Comments

    There are no comments for this Glog.