Carbonifer

In Glogpedia

by pbufi
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth History

Toggle fullscreen Print glog
Carbonifer

Vegetació:- Molt abundant-Boscos de falgueres i molses-Equisetos i licopodios

Clima:-Calid i humit durant la primera part però que al final es refreda-Pluges abundants-Ambient molt ric en oxigen-Gran glaciació

Vida aquàtica:-El nivell del mar va disminuir per les glaciacions-Gran inundació que va provcar pantans-Taurons-Invertebrats aquàtics-Amfibis

CARBONÍFER

Vida terrestre:-Animals de garns dimensions-Insectes-Rèptils

Paula BufíMaria Grau

360 m.a. fins a 286 m.a.


Comments

    There are no comments for this Glog.