Cara memelihara dan memulihara

In Glogpedia

by cita8
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies

Toggle fullscreen Print glog
Cara memelihara dan memulihara

a)Reka lebih banyak cara yang berkesan untuk melombong mineralb)Kitar semula benda yang dibuat daripada logam

a)Gunakan kawalan biologi untuk mengawal perosak.b)Buang sisa radioaktif dengan cara yang betul

UDARA

CARA MEMELIHARA DAN MEMULIHARA

TUMBUHAN & HAIWAN

AIR

TANAH

BAHAN API FOSIL

MINERAL

a)Tidak menggunakan baja dan racun perosak secara berlebihan ke atas tumbuhan.b)Kitar semula air untuk membasuh dan minum

a)Cari sumber bahan api yang baharub)Kurangkan penggunaan bahan api

a) Amalkan blok pembalakan supaya pokok yang matang sahaja ditebang

a)Bina cerobong asap yang tinggi di kilang-kilang.b)Wujudkan lebih banyak hutan simpan untuk menyerap karbon


Comments

    There are no comments for this Glog.