Cancer de pulmon

In Glogpedia

by franzaldumbide
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Cancer de pulmon

La immensa majoria dels càncers de pulmó s'originen a conseqüència de la inhalació de substàncies cancerígenes que es troben en el fum dels cigarrets.

CANCER DE PULMON

Conjunt de malalties resultants del creixement maligne de cèl · lules del tracte respiratori, en particular del teixit pulmonar, i un dels tipus de càncer més freqüents a nivell mundial.

Aquestes substàncies entren en contacte amb les cèl · lules del pulmó, i són capaços de alterar de manera que comencen a multiplicar-se sense control, formant així una acumulació de cèl · lules malignes que es coneix com tumor

Una bona nova és la notícia de l'existència de la primera vacuna terapèutica contra el càncer de pulmó ja que tal alteració cel · lular afecta milions de persones al món, i aquesta vacuna és un pas més que dóna la medicina per combatre aquest mal.

Cada any es diagnostiquen a Espanya 20.000 nous casos de càncer de pulmó: es tracta del tumor amb més mortalitat entre els espanyols, ja que el 2007 van morir 17.162 homes i 2.706 dones per aquest motiu. A més, per al 2015 es preveu que el càncer de pulmó afecti més de 25.000 homes i més de 5.000 dones.

Els pulmons es localitzen al tòrax. Quan un respira, l'aire passa a través del nas, baixa per la tràquea i arriba fins als pulmons, on es dissemina a través de conductes anomenats bronquis. La majoria dels càncers pulmonars comencen a les cèl · lules que recobreixen aquests conductes.

El càncer de pulmó és classificat en dos tipus principals, en funció de la mida i aparença de les cèl · lules malignes: el càncer de pulmó de cèl · lules petites (micorocítico) i el de cèl · lules petites (no microcític). Altres tipus són mixt i metastàtic.


Tags

es

Comments

    There are no comments for this Glog.