Calculadora (nuria)

In Glogpedia

by Nurima
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Calculadora (nuria)

la calculadora

FET PER:NURIA VAÑÓ

MES INFORMACIÓUna calculadora és una màquina que, per mitjans mecànics o electrònics, és capaç de realitzar una operació matemàtica. Les calculadores modernes són com uns petits ordinadors.

Invetor:Blaise Pascal

pensament:Jo pense que la calculadora és un gran invent per a facilitar la feina de l'esser humà sobe els calculs matemàtics

LES PRIMERES CALCULADORES:Les primeres calculadores van ser àbac, construïts sovint com un marc de fusta amb comptes lliscants sobre filferros. Els àbacs van ser usats durant segles abans de l'adopció del sistema escrit de numerals àrabs, i encara segueixen sent emprats per mercaders i oficinistes de Xina i altres parts del món.

PETITA BIOGRAFIA DEL INVENTOR:La designación de su padre como comisario del impuesto real supuso el traslado a Ruán, donde Pascal desarrolló un nuevo interés por el diseño y la construcción de una máquina de sumar; se conservan todavía varios ejemplares del modelo que ideó, algunos de cuyos principios se utilizaron luego en las modernas calculadoras mecánicas.

àbac


Comments

    There are no comments for this Glog.