Cadena Alimentaria

In Glogpedia

by bogatell
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
Cadena Alimentaria

Cadena alimentària

Obtenen la seva energia a partir de cadàvers, residus i excrements i duen a terme el reciclatge al món mineral dels elements constitutius de la matèria orgànica. Els ecosistemes terrestres són principalment fongs i bacteris del sòl

Són els animals herbívors, que s'alimenten directament dels vegetals, amb el conseqüent aprofitament de l'energia química que hi ha emmagatzemada. En els medis marins el constitueix el zooplàncton.

S’alimenten dels consumidors primaris, són els animals carnívors o depredadors

Productors

Consumidors primaris

Consumidors secundaris

Descomponedors

Són els organismes autòtrofs. Una part d´aquesta matèria orgànica en forma de fulles, l´aprofitaran altres organismes


Comments

    There are no comments for this Glog.