By "Uspeh" till February

by sunrise651
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
School Wiki/Webpage

Toggle fullscreen Print glog
By "Uspeh" till February

Участниците от клуб по проект Успех - "Многоезикова класна стая с Глогстер ЕДУ" проведоха 2 конферентни връзки чрез Гугъл хангаут и Скайп. Те се свързаха и комуникираха с глобални учители и класове от Австрия и САЩ като откриха тяхното местонахождение на световната карта./Mystery skype global project/

Участниците от клуба посетиха 31-ва ЦДГ "Слънце", гр. Стара Загора като наблюдаваха представлението "Приятелите, които извадили ряпата", поздравиха малките актьоти, поднесоха им подаръци - специално приготвени за тях разноцветни хартиени тениски с послания за мир на различни езици. Учениците от клуба заснеха целият образователен театър и направиха проект с Глогстер Еду, с който участваха в една от дейностите на etwinning и Global classroom посветена на толерантността.

Нашият клуб партньорства в 4 etwinning проекта,2 от които организира и присъедини към Глобалната класна стая /понастоящем разработва ново проектно wiki/

"The Little Prince - digital storytelling"

"Wear the peace - make a T-shirt"


Comments

    There are no comments for this Glog.